Top phần mềm thiết kế email marketing newsletter miễn phí (kéo thả)

more_vert
Top phần mềm thiết kế email marketing newsletter miễn phí (kéo thả)

Tổng hợp các phần mềm thiết kế mẫu email marketing dùng cho newsletter miễn phí. Cách dùng dễ dàng chỉ bằng thao tác kéo thả.

Stripo

Gói miễn phí cho 1 người dùng và 1 project, có khả năng export email mẫu 4 lần/tháng, tối đa tạo được 2 mẫu email. Kết nối đầy đủ tính năng. Thư viện mẫu chất lượng và phong phú với nhiều phân mục.

BEE

Bee cho hiệu suất website cực tốt, vô cùng chuyên nghiệp so với Stripo. Bạn có thể export mẫu email đã thiết kế. Tài khoản miễn phí sẽ giới hạn lưu mẫu và thư viện email mẫu.

Topol.io

Bạn bị giới hạn chỉ 7 mẫu thiết kế sẵn và xuất file email mẫu định dạng HTML. Không thể sửa được mà chỉ có thể sửa trong Mailchimp hay các ESP tương tự.

Taxi for Email

Cái hay của Taxi for email là bạn có thể export trực tiếp vào các ESP (hỗ trợ 19 nhà cung cấp ESP). Ngoài ra, Taxi còn hỗ trợ chuyển ngữ sang nhiều loại ngôn ngữ khác nhau thuận tiện cho bạn khi có nhiều business hay blog đa ngôn ngữ.

Chamaileon

Bạn được export 5 lần/tháng, thư viện có hơn 100 mẫu email được thiết sẵn chuyên nghiệp và bạn có thể lưu mẫu email của chính bạn thiết kế tối đa lên tới 500 mẫu.

email marketing template
email builder
email marketing
expand_less