Top WordPress LMS Plugin tạo website để dạy học trực tuyến e-learning

more_vert
Top WordPress LMS Plugin tạo website để dạy học trực tuyến e-learning

Danh sách các plugin LMS cho WordPress để bạn có thể dễ dàng tạo một website dạy học trực tuyến e-learning với các chức năng tạo khóa học online và quản lý học viên dễ dàng.

LifterLMS - LMS miễn phí nhưng cần Addon trả phí

LifterLMS miễn phí phần tính năng Core nên rất dễ cho bạn tiếp cận và học làm quen với LMS. Addon trả phí khi mở rộng business.

Tutor LMS - Tạo một website bán khóa học như Udemy

Tuy hạn chế về API kết nối với các dịch vụ về bên ngoài nhưng Tutor LMS có giao diện rất "Udemy" giúp bạn chuyển đổi tốt hơn.

LearnDash - Plugin LMS tiêu chuẩn nhất để tạo một e-learning site

LearnDash là một plugin thuộc dạng rất tiêu chuẩn trong tất cả các LMS plugin hiện nay, ổn định và liên kết với nhiều plugin khác mượt mà.

eLearnCommerce - Một LMS siêu mạnh mẽ và độc đáo

eLearncommerce có thể tạo được nhiều dạng khóa học khác nhau, mạnh mẽ nhưng hơi phức tạp nếu bạn không quen với Shortcode WordPress.

LMS plugin
expand_less