Top Incremental Backup Plugins hỗ trợ WordPress Multisites tốt nhất

more_vert
Top Incremental Backup Plugins hỗ trợ WordPress Multisites tốt nhất

Danh sách các WordPress plugin hỗ trợ sao lưu WordPress Multisite toàn hệ thống hay phục hồi các subsite đảm bảo an toàn cho việc kinh doanh của bạn.

WP Time Capsule - Incremental Backup WordPress Multisites Network và phục hồi subsite

Được xem là cỗ máy thời gian, WP Time Capsule có thể backup toàn hệ thống WordPress Multisites và phục hồi riêng lẻ từng subsite lên đến 365 ngày với Incremental Backup và sỡ hữu Cloud Dashboard để quản lý nhiều website. Hỗ trợ Wasabi và Amazon S3 storage.

WPvivid Pro - Incremental Backup & migrate WordPress Multistes với 3rd Cloud Storage

WPVivid Pro cho phép sao lưu toàn hệ thống WordPress Multisite lên cloud như pCloud, Google Drive và Dropbox. Tuy nhiên, bạn không thể phục hồi từng subsite mà thay vào đó là phục hồi toàn Multisites Network. COUPON: 40OFF để giảm 40% khi thanh toán.

CodeGuard - Sao lưu và bảo vệ website khỏi malware tất cả trong một

CodeGuard có thể Incremental Backup kết hợp quét malware để bảo vệ website bạn toàn diện. Khi lựa chọn phục hồi WordPress Multisites, bạn có thể phục hồi toàn network hoặc từng subsite. Giá là một lợi thế của CodeGuard. Hỗ trợ tốt MainWP.

UpDraftPlus - Incremental Backup WordPress Multisites và migrate cả subsite

Không cần phải bàn về độ tin cậy của UpdraftPlus, giúp bạn sao lưu WordPress Multisites network và phục hồi subsite. UpDraftPlus còn có Addon kèm theo để migration cả subsite thành standalone WordPress site hoàn chỉnh rất lợi hại và gần như là duy nhất.

BlogVault - WordPress Backup plugin mạnh mẽ và ổn định tất cả trong một

BlogVault hỗ trợ Incremental Backup cho WordPress Multisites và cả WooCommerce. BlogVault có rất nhiều tính năng bao gồm backup, staging, theo dõi downtime và nhiều thứ khác. Hỗ trợ phục hồi network và từng subsite khi cần bên cạnh Malware Scan và firewall.

backup plugin
backup wordpress
wordpress multisites
expand_less