Dịch Vụ - CuongThach

more_vert
Dịch Vụ - CuongThach

Các dịch vụ độc quyền của CuongThach giúp bạn tiết kiệm chi phí và giải quyết nhanh vấn đề mà bạn không chuyên.

Quản lý blog Ghost ($200-$220)

Cung cấp dịch vụ tạo và quản lý Ghost CMS cho bạn, bao gồm cài đặt theme (xem ưu đãi kèm theo) như mẫu, tối ưu server và backup mỗi ngày. Giá gian hạn duy trì quản lý hosting mỗi năm: $120/năm.

Quản lý blog WordPress ($80-$240)

Cung cấp dịch vụ tạo blog và quản lý blog cho bạn dựa trên hạ tầng cao cấp, giúp bạn tập trung vào xây dựng blog thay vì bị phân tâm bởi các lỗi khó chịu khi sử dụng WordPress. Giá gian hạn duy trì quản lý hosting: $80/năm.

Shortpixel Credit - ($2.99-$20)

Cung cấp cho bạn Shortpixel API riêng sử dụng cho không giới hạn website. Credit sử dụng 1 lần và không bao giờ hết hạn.

shortpixel
blogging
ghost cms
wordpress
expand_less